PlayEuromillions.com

Mega Millions chwarae ar-lein - Euro Millions, USA Mega Millions, USA Powerballcanlyniadau

Euro Millions   2021-05-14

06-16-18-29-38    6 - 11

>>> Play online


SuperEnalotto   2021-05-13

04-13-20-51-69-82

>>> Play online


USA Mega Millions   2021-05-11

07-08-20-36-39  22

>>> Play online


USA Powerball   2021-05-12

01-19-20-38-54  17

>>> Play online


Beth yw'r jacpotiau loteri mwyaf yn y byd ?

Ar gyfer yr holl ydych mawr chasers jacpot loteri allan yna wyf yn siŵr eich aml wedi gofyn eich hun y cwestiwn : pa loterïau wedi darparu'r enillion mwyaf yn nhermau ennill jacpot sengl? A yw'r loterïau Americanaidd poblogaidd : Megamillions , Powerball a SuperLotto Plus yn arwain y ffordd neu a oes loteri llai sydd wedi synnu pawb sydd â payout mawr? Mae rhestr ar gyfer gwirwyr loteri  Mae erthygl newyddion loteri diweddar ar www.playhugelottos.com rhestru Top 24 yn ennill jacpot o bob amser o bob rhan o'r byd . Ni fydd y rhestr yn syndod i gwirwyr loteri allan yno fel y gall pob un o'r jacpotiau mwyaf o bob cwr o'r byd i'w gweld ar y rhestr gynhwysfawr . Loterïau Americanaidd yn arwain y rhestr Mae'r wyth safle uchaf ar y rhestr yn cael eu meddiannu gan y ddau loterïau mawr rhyng - wladwriaeth o'r Unol Daleithiau , Megamillions a Powerball ! Mae'r byd ? S jacpot annuitized mwyaf i'w hennill erioed oedd $ 260,000,000 ar y Megamillions . Mae'r jacpot mwyaf hennill gan un person (dim tocyn lluosog yn ennill neu syndicet yn ennill ) yn swm jacpot o $ 340,000,000 ar y Powerball . Jacpotiau Ewro Loteri Fawr  Mae'r jacpot erioed nad ydynt yn US mwyaf buddugol oedd ? 183,500,000 ₩ ar y EuroMillions . Cafodd y wobr ei rannu ymhlith tri ddeiliaid tocyn . Yn dilyn yn agos iawn y tu ôl i'r EuroMillions yw'r SuperEnalotto Eidalaidd gyda buddugoliaeth jacpot enfawr o ? 177,700,000 . Cafodd y wobr ei rannu yn anffodus rhwng saith deg o bobl. Jacpotiau Loteri Fawr yn dod i fyny yn y cefn Gwledydd a loterïau eraill sydd wedi cynhyrchu jacpotiau loteri fawr yw'r Loteri Genedlaethol y DU ( 42 miliwn jacpot ) , y Loteri Genedlaethol yr Almaen , y Grand Lotto 6/55 ( gwobr fwyaf Asia ? - 13 miliwn) ( 37,600,000 ? ) , Y Brasil mega - Sena y Loteri ( R $ 145,000,000 ? ? s ennill jacpot mwyaf De America ) a'r Awstralia Oz Lotto ( AUS $ 106,000,000 ? rennir gan ddau o bobl) . Brynu tocynnau loto a chymryd eich cyfle Darllen rhai o'r uchod ennill jacpot loteri symiau yn ymddangos yn afreal . Mae'r symiau jacpot herio cred , ond yn rhyfeddol ei bod yn wir ? pobl go iawn yn ennill yr arian go iawn! Beth mae'r enillwyr loteri ei wneud gyda'r arian parod, wedi eu jacpot loteri fawr yn ennill yn stori arall, ond mae un peth yn glir , rhaid i chi fod ynddo i'w ennill.  Gallwch fod ynddi drwy fynd i www.playhugelottos.com a chael eich tocynnau ar gyfer llawer o'r loterïau uchod fel Megamillion , Powerball , SuperEnalotto , EuroMillions , y Loteri Genedlaethol y DU , Oz Lotto a loterïau jacpot mawr eraill fel y El Gordo , y Ffrainc Loto , SuperLotto Byd Gwaith a'r Powerball Awstralia .  PlayHugeLottos.com ? rydym yn gwneud filiwnyddion !

A oes y fath beth fel ennill jacpot bach?

Mae rhai loterïau yn byw eu bywydau yn fawr iawn dan sylw ! Gyda jacpotiau llygad- ddyfrhau eu bod yn y darlings y gymuned loteri ryngwladol . Maint jacpot anorchfygol  Mae'n anodd i wrthsefyll jacpot yn eistedd ar 100 miliwn Ewro , neu beth am i Megamillions super - maint Americanaidd jacpot o $ 300,000,000 ? Gyda jackpots o'r fath yn enfawr sydd ar gael nid yw'n fawr o syndod bod loterïau hyn mor anodd i'w anwybyddu .  Ond gall nid yw pob loterïau fod yn EuroMillions neu Megamillions ! Ac mae rhai Lotto yn hapus i byth fod yn Powerball America, SuperLotto Byd Gwaith neu hyd yn oed SuperEnalotto Eidalaidd ! Nid y mwyaf , ond yn sicr ddigon mawr ! Mae rhai cystadleuwyr ' canol ' ar gyfer y goron . Edrych yn fanylach yn datgelu nifer o loterïau sydd byth yn llwyddo yn y 100 miliwn marc eto yn aml yn darparu symiau eithaf sizable mewn offrymau jacpot . Y Loteri y DU, mewn gwirionedd yn un o'r loteri mwyaf poblogaidd yn y byd gyda 'i' 6/49 fformat, wedi dringo i 42 miliwn Pounds o'r blaen. Ddim yn ddrwg o gwbl! A'r ddau loterïau o Awstralia yn Awstralia , The Oz Lotto a Powerball Awstralia wedi ddau yn dawel cyrraedd maint rhai jacpot arwyddocaol iawn eu hunain. Mae'r Oz Lotto gyda'i jacpot mwyaf hyd yn hyn yn eistedd yn 68 miliwn Pounds a'r Powerball Awstralia yn dod i mewn ar ychydig yn llai gyda jacpot mwyaf a gofnodwyd o 51 miliwn Pounds ! A yw jacpotiau llai yn haws i ennill ? Felly , os yw'r rhain tri loterïau yn dal i wneud tonnau mawr yn y sylw , sef y loterïau llai, ' camera swil ' ? Mae'r rhai cynnwys i fyw bywyd tawel yn y rhanbarth o ddim ond ychydig miliwn Pounds ? El Gordo loteri ( Gordo de la Primitiva ) Gan ddechrau ar isafswm o 5 miliwn Ewro , ni fydd y jacpot El Gordo roi'r gorau i rholio - drosodd nes iddo gael ei ennill ! Mae'r jacpot uchaf a enillwyd hyd yma yn barchus iawn 25 miliwn Ewro. Yn ogystal â'r wobr Jacpot mae wyth haenau eraill o wobrau ar gael i'w hennill yn y Sunday El Gordo tynnu ! ffrainc Loto Still ar y cyfandir Ewrop i ni symud i Ffrainc lle mae'r Ffrainc Loto ( yn gwybod yn lleol fel ' Loto Francaise ' ) yn rhoi cyfle i chi ennill symiau sizable o arian chwaraewyr ! Bydd y Ffrainc Loto Jacpot yn dechrau am 2 filiwn o Ewros a rholiau dros uchafswm o 34 gwaith cyn iddo gael ei ennill. Y fuddugoliaeth jacpot mwyaf hyd yn hyn wedi bod yn 18 miliwn Ewro ! Felly dyma gennym ddwy loterïau sydd yn fawr iawn yn eu gwledydd lleol , ac yn fodlon i adael i'r loterïau mwy eraill yn dwyn ​​rhai o'r llygad y cyhoedd rhyngwladol. Gwahodd ennill loteri fawr Y gwir wrth gwrs yw bod tra gall loto rhai fod yn gyntaf ar y rhestrau dymuniad rhan fwyaf o bobl , os oes rhywbeth llai a tawelach digwydd i arddangos i fyny , ni fyddai unrhyw un yn cwyno ! Yn wir, yr wyf yn meddwl y gallai rhan fwyaf o bobl yn dathlu mewn gwirionedd ... am weddill eu bywydau !


Select language:

en   hu   cs   de   bg   tr   fr   ru   sl   sk   es   lt   hr   el   nl   

pt   ms   ro   uk   ka   ht   cs   sv   hi   lv   ru   eo   pl   ga   

id   zh   pt   is   yi   bg   de   nl   ro   gl   vi   ur   pa   az   

gu   ne   ar   mi   cy   ceb   ja   te   fa   mn   lo   ms   fr   km   

sq   la   kn   tl   el   sl   hu   hr   tr   ca   it   bn   mr   ta   

en   lt   sr   be   th   fi   mt   sk   no   es   mk   sw   ko   da   

ig   hy   

chwarae ar-lein